Kalendriperiood on läbi

Glamox pakub Glamox Wireless Zigbee jaoks täielikku valikut nii valgustus- kui ka juhtimisseadmeid. Mis on õige?
Glamox pakub Glamox Wireless Zigbee jaoks täielikku valikut nii valgustus- kui ka juhtimisseadmeid. Mis on õige?

Vastused on leitavad meie kodulehelt. www.glamox.ee

Vastused on leitavad meie kodulehelt. www.glamox.ee

Tänane auhind
Tänane auhind on: Glamoxi spordirätik

Ups, midagi läks valesti. Vead on märgitud punasega.

Aken on suletud

Õige vastus: Tugineb avatud protokollile ZigBee 3.0


Võistlustingimused

Reeglid ja vastutusest loobumine
- Võitja valitakse juhuvaliku alusel esitatud vastuste alusel.
- Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-posti teel. Ärge unustage oma täielikku nime, mobiiltelefoni numbrit ja e-posti aadressi lisada.
- Kui nõutav teave on valesti registreeritud, siis auhind läheb tagasi uuele loosimisele.
- Mängus osalemine on tasuta ja ostukohustust ei ole.
- Mängus osalemine on lubatud kõigile isikutele, kellel on kehtiv e-posti aadress ja kes on registreerimise ajal 16-aastased või vanemad.

Osaleja nõustub, et registreeritud nimi, e-posti aadress, telefoninumber salvestatakse Make AS-i (andmetöötleja) serverites ja seda kasutab Glamox seoses osalejate teavitamisega advendikalendrist ja võitjatest. Kõik andmed kustutatakse 14 päeva pärast võistluse lõppu

Tingimused